IT podpora rozhodovacích procesů ve firmě


Datum události: 22. 12. 2022

Název projektu: Zlepšení informačně technologické podpory rozhodovacích procesů ve firmě SVS, spol. s r.o.
Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024376

Společnost SVS, spol. s.r.o. realizuje v letech 2022 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program TECHNOLOGIE - XIII. VÝZVA s názvem Zlepšení informačně technologické podpory rozhodovacích procesů ve firmě SVS, spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je uskutečnit důležitou fázi digitální transformace žadatele - automatizace procesů a posun směrem k moderní bezpapírové výrobě. Cíle bude dosaženo vybudováním nové, plně automatizované výrobní buňky zahrnující vzájemně propojené digitální technologie vč. rozšíření stávajícího informačního systému o modul výroby, kalkulace a skladové hospodářství.

V rámci projektu bude rozšířen stávající podnikový informační systém o nové moduly kalkulace, výroby a skladové hospodářství, které umožní propojení nově pořizovaných technologií (celé výrobní buňky), což žadateli umožní automatický (online) sběr dat a integraci do oblastí podnikových činností (především plánování a řízení výroby, kalkulace, skladové hospodářství, účetnictví, fakturace, CRM - pro obchodní oddělení, databáze zákazníků s kontakty). Dále budou pořízeny digitální technologie - automaty vč. robotických prvků a skenovacích zařízení, kontrolní systém a související HW pro sběr dat.
G+
Gmail
Pinterest
linkedin

Aktuálně

1. 6. 2023

Finanční dar pro Nadační fond profesora MUDr. Andreje Sukopa

Lidé by si měli pomáhat tak, jak je v jejich silách. My jsme poskytli finanční dar na dobrou věc

Čtěte více
22. 12. 2022

Nová fotovoltaická elektrárna

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití
energie z OZE v provozovně firmy SVS, spol. s r.o. Cíle bude dosaženo instalací
fotovoltaické elektrárny a a akumulace el. energie.

Čtěte více
22. 12. 2022

IT podpora rozhodovacích procesů ve firmě

Cílem projektu je uskutečnit důležitou fázi digitální transformace žadatele - automatizace procesů a posun směrem k moderní bezpapírové výrobě.

Čtěte více
22. 12. 2020

Úspora energií v tiskařské výrobě SVS, spol. s r.o.

Cílem projektu je je realizace energetických úspor v provozně firmy SVS, spol. s r.o., které povedou k zefektivnění energetického hospodářství, úsporám nákladů na energie a snížení emisí CO2.

Čtěte více
8. 9. 2022

Certifikát UPM RAFLATAC RAFNXT+

Jsme hrdými držiteli certifikátu UPM RAFLATAC RAFNXT+ , který je ověřen společností Carbon Trust.

Čtěte více
8. 9. 2022

Oslavili jsme 30. narozeniny

Dne 26.8.2022 jsme oslavili své 30. narozeniny na nádvoří hradu Karlštejn. Při této příležitosti měli naši hosté možnost zhlédnout představení muzikálu Noc na Karlštejně.

Čtěte více

Reference

...