Nová fotovoltaická elektrárna


Datum události: 22. 12. 2022

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna včetně akumulace energie v SVS, spol. s r.o.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022044

Společnost SVS, spol. s.r.o. realizuje v letech 2020 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie III. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Fotovoltaická elektrárna včetně akumulace energie v SVS, spol. s r.o.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití energie z OZE v provozovně firmy SVS, spol. s r.o. Dosažení cíle povede k zefektivnění energetického hospodářství, energetickým i finančním úsporám žadatele, který tak navazuje na právě realizovaný projekt, týkající se úsporných opatření - výměny tiskařských strojů (v rámci Výzvy Úspory energií - V).

Opatření předpokládá osazení fotovoltaických panelů na střechu provozovny společnosti SVS, spol. s r.o. o výkonu 129,75 kWp. Akumulace je uvažována o kapacitě 489 kWh.
G+
Gmail
Pinterest
linkedin

Aktuálně

1. 6. 2023

Finanční dar pro Nadační fond profesora MUDr. Andreje Sukopa

Lidé by si měli pomáhat tak, jak je v jejich silách. My jsme poskytli finanční dar na dobrou věc

Čtěte více
22. 12. 2022

Nová fotovoltaická elektrárna

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití
energie z OZE v provozovně firmy SVS, spol. s r.o. Cíle bude dosaženo instalací
fotovoltaické elektrárny a a akumulace el. energie.

Čtěte více
22. 12. 2022

IT podpora rozhodovacích procesů ve firmě

Cílem projektu je uskutečnit důležitou fázi digitální transformace žadatele - automatizace procesů a posun směrem k moderní bezpapírové výrobě.

Čtěte více
22. 12. 2020

Úspora energií v tiskařské výrobě SVS, spol. s r.o.

Cílem projektu je je realizace energetických úspor v provozně firmy SVS, spol. s r.o., které povedou k zefektivnění energetického hospodářství, úsporám nákladů na energie a snížení emisí CO2.

Čtěte více
8. 9. 2022

Certifikát UPM RAFLATAC RAFNXT+

Jsme hrdými držiteli certifikátu UPM RAFLATAC RAFNXT+ , který je ověřen společností Carbon Trust.

Čtěte více
8. 9. 2022

Oslavili jsme 30. narozeniny

Dne 26.8.2022 jsme oslavili své 30. narozeniny na nádvoří hradu Karlštejn. Při této příležitosti měli naši hosté možnost zhlédnout představení muzikálu Noc na Karlštejně.

Čtěte více

Reference

...